Nieuws

Invulling speelplaats bekend!

27 september 2017

De groene strook aan het Varenplein kan zijn definitieve invulling tegemoet zien. In overleg met de bewonerscommissie en met de gemeente zijn er drie varianten voor de kinderspeelplaats uitgewerkt. Drie leveranciers hebben hun plan uitgetekend en voorzien van afbeeldingen van de speeltoestellen/speelattributen. De bewoners van Hoge Varen hebben vervolgens hun stem kunnen uitbrengen op een van de drie varianten.

De betrokkenheid van de wijk is hoog blijkens de vele reacties die bij Van Wijnen binnengekomen zijn. In totaal zijn er 52 stemmen uitgebracht.

Hoewel op alle drie de ontwerpen stemmen zijn uitgebracht, is variant 1 met een grote meerderheid van stemmen uit de bus gekomen. In variant 1 zijn de volgende speeltoestellen opgenomen:

  • Dubbele schommel
  • Duikelrek
  • Carrousel
  • Veerwip
  • Klimtoestel met glijbaan
  • Schommel met babyzitje
  • Klimparcours
  • Zwerfkeien

De leverancier gaat medio half oktober de speelvoorzieningen plaatsen, mits de weersomstandigheden het toelaten.

Hierna kan er volop gespeeld, geklauterd, geklommen en geschommeld worden!

Aanbod

Vrije Kavel
€ 214.000 - € 265.000
Kavelopp. 482 - 1012 m²

Meer informatie »